Bilder från min Björnsafari  Wild Brown Bear  Vartius vid Ryska gränszonen i östra Finland. 05-10 sep 2017